Desenvolvemento de actividades de voluntariado ambiental que abrangueron saídas guiadas, e labores de restauración do medio natural (eliminación de especies invasoras, plantacións e sementeiras de especies autóctonas, restauración de estanques) que contaron coa participación de coordinadores locais das actividades.

Actividades 2008