Núcleo de Muros

Concello de Muros

Sistema de Xestión Medioambiental

Galería

Sistema de xeración eléctrico que combina enerxía fotovoltaica e eólica no punto limpo.

Campaña informativa para promocionar prácticas sostibles na vida diaria.

Feira do Sol no “Fin de Semana pola Sostibilidade”.

Campamento de verán para mozos no Centro de Aire Libre de Taboada.

Placa informativa do sistema de enerxía solar térmica no polideportivo de muros.

Placas informativas do sistema de xeración eléctrico para autoconsumo do punto limpo.