CAMPAMENTOS INFANTÍS

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas está a organizar campamentos infantís en diversos concellos galegos co fin de concienciar aos máis pequenos sobre o desenvolvemento social, económico e medioambiental. Con esta acción, o departamento que dirixe Agustín Hernández pretende posibilitar a integración, a nivel local, de todas as actuacións que garden relación directa coa consecución dun desenvolvemento local sotible, asumindo distintos compromisos.
 Voltar