Xornadas de sensibilización para a promoción e implicación de técnicos e xestores públicos co obxectivo de que participen activamente no proxecto Núcleos de Sostiblidade.

Actividades 2008