Programa de sensibilización en hostalería dirixido ao pequeno comercio. O obxectivo foi ensinar aos comerciantes o xeito adecuado de xestionar os residuos que xeran na súa actividade comercial.

Actividades 2008