Campaña divulgativa sobre o Núcleo de Sostibilidade para a divulgación pública do proxecto entre a cidadanía de Oza dos Ríos. Elaborouse material gráfico e divulgativo, introduciuse un espacio singularizado na paxina web oficial do concello que recollerá os contidos relacionados co Núcleo de Sostibilidade. Ademais colocáronse dous monolitos para a promoción do proxecto nos principais accesos ao concello.

Actividades 2008