Mellora e renovación das instalacións de iluminación pública mediante substitución de luminarias de vapor de mercurio por luminarias de vapor de sodio, dotadas de URC tipo CMRX. Renováronse 106 das antigas luminarias con maior número de horas en funcionamento e substituíuse o cableado.

Investimentos 2008