Campaña divulgativa sobre o Núcleo de Sostibilidade para a divulgación pública do proxecto entre a cidadanía de Ribadeo. Elaborouse material gráfico e divulgativo. Colocáronse dous monolitos para a promoción do proxecto nos principais accesos ao concello.

Actividades 2008