Investimento na compra de 83 colectores que servirán para ampliar a cobertura dos mesmos nas zonas urbanas e rurais e que facilitarán a familiarización da poboación co sistema de reciclaxe.

Investimentos 2008