Sistema de aforro enerxético. Substitución, na praza maior e no entorno da mesma, do sistema antigo de alumeado de dobre nivel e reactancias de mercurio, polo sistema de aforro enerxético de ESINOR Obtívose un aforro enerxético anual do 44,5% e a reducción de emisións de CO2 á atmosfera. En base ó éxito obtido, en 2008 instalouse a segunda fase do proxecto.

Investimentos 2008