Actuacións de eficiencia enerxética no concello de Allariz coa instalación dun sistema de filtros de radiación ultravioleta para a desinfección da piscina climatizada do Concello cun aforro de 6000 litros de gasoil anuais, e a redución da emisión de cloro sobre o medioambiente.

Investimentos 2008