“Encontro Verde”. Consistiu nunha xuntanza de asociacións de diversa índole que realizan algunha labor exemplifícante na liña do desenvolvemento sostible. Na xuntanza púxose en valor o traballo das distintas asociacións ou agrupacións veciñais a xeito de intercambio de experiencias, coñecemento etc. Celebrouse o encontro o día 30 de novembro na Casa da Cultura e Alameda de Ponte Caldelas. No encontro leváronse a cabo xogos, contacontos, exposicións, campañas de sensibilización e un mercado de troco.

Actividades 2008