Campaña de Minimización na produción de Residuos. Dentro da campaña desenvolvéronse dúas actividades. Un concurso de arte con material reciclado: “ReciclARTE” que consistiu en realizar unha obra de arte, construción imaxinativa libre con materiais reciclados. Participación de 109 persoas e houbo tres categorías de premios: primaria, secundaria e adultos. Posteriormente elaborouse un un cd-rom sobre “Os nosos Residuos Urbáns” que se repartiu entre a cidadanía para fomentar os hábitos de reciclaxe de materiais (papel, plástico, vidrio, cartón, etc).

Actividades 2008