Plan Piloto de Recollida de Aceites Vexetais usados coa finalidade de que podan reutilizarse na fabricación de xabón, cosméticos, deterxentes, fertilizantes, ceras, velas, etc. A recollida desenvolvese a través de varios medios: un vehículo que se despraza periodicamente polas diferentes áreas do concello, en colectores de recollida de aceites vexetais situados en rúas e prazas, en comunidades de veciños onde se repartirán envases individuais e se colocarán colectores dentro dos propios edificios e urbanizacións. Repartironse envases individuais de recollida entre os alumnos dos colexios e colocaranse colectores en establecementos de hostalería e alimentación.

Actividades 2008