Instalación de cloradores automáticos con dosificación de cloro alimentados con paneis solares nos núcleos rurais de Santigoso, Fervenza e Veigamuiños para o control da calidade da auga de consumo humano. Para contribuír a eficiencia enerxética o equipo de cloración alimentarase de enerxía solar por medio de paneis fotovoltaicos. Estes instrumentos monitorizan a concentración de cloro da instalación. Prográmase un punto de consigna para a dosificación do cloro evitando a cloración manual, a mala dosificación.

Investimentos 2008