Xornada formativa sobre gandería ecolóxica e asociacionismo agrario. Realizouse unha visita guiada á unha experiencia de recuperación gandeira e forestal de Monte Cabalar no Concello da Estrada. Os destinatarios desta xornada formativa foi o colectivo gandeiro do concello.

Actividades 2008