Edición da Guía do Patrimonio Natural e Etnográfico do Alto Tea e Serra do Suído. Esta guía que ten como obxectivos prioritarios servir tanto como ferramenta de divulgación, como aportar argumentos sobre a necesidade de protección dos valores de conservación (naturais e patrimoniais) da parte alta do Río Tea e a Serra do Suído, dentro da ampliación de Rede Natura.

Actividades 2008