Redacción do “Estudo de Alternativas de Recuperación do Sector Agrogandeiro e Forestal no Concello de Covelo” destinado a contemplar a viabilidade das distintas alternativas de recuperación do sector primario no Concello de Covelo.

Actividades 2008