Contratación dunha asistencia técnica coa “Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo (FAIMEVI) para a realización do “Plan de Mellora da Eficiencia Enerxética nas Instalacións de Alumeado Público do Concello de Covelo”. Cos resultados deste traballo técnico, procedeuse á mellora das infraestructuras de dúas liñas de alumeado público nas parroquias de Barcia de Mera e A Graña que foron consideradas no citado estudio como as máis deficitarias enerxéticamente. Sustituríonse, en dous tendidos eléctricos do orde de 100 puntos puntos de luz así como dos cadros correspondentes.

Investimentos 2008