Distribución de composteiros entre a cidadanía. Tras a boa acollida do Obradoiro de Compostaxe do 2007, no ano 2008 mercáronse 13 composteiros que foron distribuídos entre as persoas interesadas. O Axente de Sostibilidade fixo as labores de formación e seguimento.

Actividades 2008