Promoción do uso do tren para transporte. Guitiriz conta con dúas estacións; unha en Parga e outra en Guitiriz. Mercáronse billetes de tren para favorecer o uso deste medio entre a poboación que traballa en Lugo e vive en Guitiriz.

Actividades 2008