Creación dunha Brigada Verde. Participan tres persoas que saen dúas veces por semana. Mercouse o equipamento e asesorouse os voluntarios que desenvolven os traballos de limpeza e coidado do entorno natural de Guitiriz.

Actividades 2008