Distribución de 50 calculadoras solares para que a poboación a substitúa por outras calculadoras que empreguen pilas.

Actividades 2008