Distribución de 3500 almanaques con imaxes de Guitiriz, coas obras e proxectos realizados dentro do desenvolvemento sostible, así como os 10 compromisos de carta Alborg +10. O persoal do Concello distribuíu un por casa, para que a xente se familiarice co desenvolvemento sostible, e sobre todo coa Axenda 21 local.

Actividades 2008