Instalación dun montacargas e unha rampa de aceso a minusválidos no telecentro multimedia de comunicacións. O edificio, propiedade do Concello, non contaba con ningún ascensor, deste xeito favorecese a mobilidade das persoas maiores ou con algunha eiva física.

Investimentos 2008