Mellora de alumeado público viario con luminarias de vapor de sodio situadas en lugares abertos o tránsitos. Instaláronse 42 puntos de luz de 70 W de WSAP que proporcionan un nivel de iluminación de entre 10 lux (bo nivel de iluminación) e 20 lux (moi bo nivel de iluminación). Instalouse un redutor de fluxo luminoso e un reloxo astronómico para programar os horarios de aceso e apagado. Os lugares onde se levou a cabo esta mellora son: Bascuas, Mirón, Pereira e o Casal (parroquia de San Salvador), Ferreira e núcleo urbano de Parga (parroquia de Santo Estevo de Parga e Abeleira (Parroquia de O Buriz).

Investimentos 2008