Actividade didáctica sobre a xestión e tratamento da auga “ De onde ven a auga da billa? (E a onde vai logo?)”. O obxectivo da actividade foi facilitar a comprensión do ciclo da auga, do sistema de potabilización da depuración das augas residuais e concienciar sobre o correcto uso dos recursos hídricos. Explicouse e demostrouse o funcionamento dunha EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Finalmente mostráronse exemplos sobre dispositivos de aforro (difusores, perlizadores, etc) e os participantes puideron experimentar “in situ” con algún destes materiais.

Actividades 2008