Hostalaría sustentable: Charla – coloquio sobre as boas prácticas ambientais no sector, destinado a empresarios e traballadores de hostelaría. Os contidos centráronse no consumo de auga e produtos de limpeza, o aforro enerxético e a climatización. No curso participaron 17 traballadores do sector. Cada participante recibiu un lote de productos ecolóxicos.

Actividades 2008