Adecuación das instalación de xeración e distribución do campo de fútbol de Louro. A instalación consta dun sistema de enerxía solar térmica complementando ao actual sistema de aporte térmico por medio de resistencia eléctrica conectandose o novo sistema co existente. A auga quente sanitaria para os vestiarios prequentase cun sistema de enerxía solar térmica, dispoñéndose os paneis sobre a cuberta da edificación sur. O aporte auxiliar preciso para acadar as temperaturas necesarias levase a cabo nos actuais termos eléctricos.

Investimentos 2008