Aforro enerxético no alumeado público na parroquia de Cos. Instalación das últimas tecnoloxías de control e regulación da iluminación co uso de reloxos astronómicos.

Investimentos 2008