Climatización Solar da piscina municipal para o aproveitamento do excedente de calor das placas solares instaladas no pavillón para os meses de verán. Enlazouse o sistema de paneis solares e auga quente coa piscina municipal para evacuar e disipar o exceso de calor e quentar a auga da piscina municipal que está ao lado do pavillón polideportivo de San Marcos onde están ubicados os paneis solares.

Investimentos 2008