Para a sensibilización e educación sobre sostibilidade, deseñouse e realizouse unha GUÍA SOBRE A RESERVA DA BIOSFERA na que se describen os catro concellos integrantes da reserva. O obxectivo é fomentar o coñecemento do entorno e realizar unha campaña de sensibilización sobre desenvolvemento sostible dando a coñecer a poboación que é un núcleo de sostibilidade e qué obxectivos persegue. Elaboráronse unhas 6000 guías que foron distribuídas en cada fogar, así mesmo levouse a cabo unha campaña informativa a través de reunións de prensa.

Actividades 2007