Programa de promoción de autocompostaxe. Esta actividade de sensibilización ten como obxectivo a redución de lixo promovendo a práctica de reciclaxe de elementos orgánicos nos fogares reducindo a materia orgánica. A campaña artellouse en todos os concellos da comarca de Pontevedra a través de 17 obradoiros que tiveron unha ampla asistencia. Participou a cidadanía e tamén os colexios. O obradoiro completouse coa entrega de composteiros.

Actividades 2007