Xornadas sobre a educación para a sostibilidade centradas no aforro enerxético, o uso sostible dos recursos naturais, a introdución de criterios ambientais na construción e polígonos industriais sostibles.

Actividades 2007