Atlas ambiental. Deseñouse un Atlas Ambiental co obxectivo de servir de ferramenta de educación ambiental, de promoción paisaxística e turística. O Atlas está estruturado en tres partes:

  • Mapas que recollerán información do concello ( parroquias, núcleos de poboación, vías de comunicación, rede hidrográfica, etc).
  • Unidades paisaxísticas que amosarán os espazos de maior interese ambiental e onde se recollerán as súas particularidades e o seu estado de conservación.
  • Un xogo interactivo que ten como obxectivo, de forma didáctica, emprender unha viaxe ambiental polo concello de O Barco de Valdeorras.

Actividades 2007