Instalación dun sistema fotovoltaico illado para a xeración de enerxía nunha estación de tratamento de augas potables. A estación atopase perfectamente orientada para a instalación de placas solares. Calcúlase unha xeración de 11.355 kwh ao ano.

Investimentos 2007