Instalación dun sistema de xeración eléctrico para autoconsumo, que combina a xeración fotovoltaica e eólica co obxectivo de dar cobertura aos distintos consumos do recinto. Para reducir en gran medida o funcionamento da resistencia eléctrica do termo existente nas instalacións, instalouse un sistema de enerxía solar térmica. A enerxía eléctrica subministrase por medio dun sistema mixto de xeración, fotovoltaico e eólico, que fornece un sistema de almacenamento de enerxía.

Investimentos 2007