Instalación dun sistema de enerxía solar térmica no polideportivo de Muros e no Campo de Fútbol de Esteiro que complementa o actual sistema de aporte térmico por medio dunha resistencia eléctrica. A auga quente sanitaria para o consumo no vestiario prequentarase cun sistema de enerxía solar térmica, dispoñéndose os paneis sobre a cuberta do edificio, proporcionándolle a inclinación axeitada para obter o máximo rendemento do sistema.

Investimentos 2007