Campaña de información do Núcleo de Sostibilidade na prensa local e autonómica e deseño de materiais para difundir o proxecto Núcleos de Sostibilidade e a Axencia Local de Sostibilidade.

Actividades 2007